Statsskuldens förvaltning – Underlag för utvärdering 2019

Publikation 21 februari 2020

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Rapport: Statsskuldens förvaltning – underlag för utvärdering 2019, pdf

Nyhet 2020-02-21 : Statsskulden fortsatte att minska