Statsskuldens förvaltning - Underlag för utvärdering 2020

Publikation 19 februari 2021

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Rapport: Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2020, pdf

Nyhet 2021-02-19: Ökad statsskuld 2020 till följd av pandemin