Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2021

Publikation 18 februari 2022

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Rapport: Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2021, pdf  

Nyhet 2022-02-18: Stärkta statsfinanser och minskad statsskuld 2021