Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017-2021

Publikation 26 april 2022

Regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021, Skr. 2021/22:104.

 Skrivelse: Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021