Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2023

Okategoriserad / Uncategorized 16 februari 2024

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Rapport: Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2023

Nyhet 2024-02-16: Statsskulden fortsatte att minska 2023