Remisser och remissvar

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters uppgifter inför och vid höjd beredskap

Nyhet 28 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sina synpunkter på MSB:s förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters uppgifter inför och vid höjd beredskap.

Remissvar: En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap (SOU 2024:19)

Nyhet 24 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap" (KN2024/00705).

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 19 juni 2024 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti.

Remissvar: På promemorian Avräkning i finansieringssystemet

Nyhet 17 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Avräkning i finansieringssystemet. (KN2024/00955)

Remissvar: Regler om avstängning av statligt anställda

Nyhet 14 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar gällande "Regler om avstängning av statligt anställda" (Fi2024/00814).

Remissvar: Energimyndighetens rapport Styrmedel för CCS och CCU Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid

Nyhet 4 juni 2024 Garantier och lån, Remisser och remissvar

Energimyndigheten föreslår i sin rapport Styrmedel för CCS och CCU (ER 2023:26) bland annat att regelverket för Riksgäldens gröna kreditgarantier ska förtydligas för att säkerställa att kreditgarantier kan ställas ut till infrastruktur som stödjer koldioxidinfångning. (KN2024/00693)

Remissvar: Arbetsrätten under krig och krigsfara

Nyhet 31 maj 2024 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Arbetsrätten under krig och krigsfara" (A2023/01565)

Remissvar: En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur

Nyhet 28 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur" (Fi2024/00185).

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets och Statskontorets redovisning av uppdraget att lämna förslag på organisationsförändring

Nyhet 22 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Ekonomistyrningsverkets och Statskontorets redovisning av uppdraget att lämna förslag på organisationsförändring" (Fi 2024/00603).

Remissvar: Delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet

Nyhet 17 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet" (Fö2024/00496).

Remissvar över huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2023

Nyhet 15 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar över huvudbetänkandet "Långtidsutredningen 2023 – Finanspolitisk konjunkturstabilisering" (SOU 2023:85, Fi2024/00446).

Remissvar: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

Nyhet 14 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem" (Fi2024-00365).

Remissvar: En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

Nyhet 2 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar" (Fi2024/00366).

Remissvar: Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling

Nyhet 2 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling" (SOU 2023:102, Fi2024/00123).

Remissvar: Remiss om förändringar i regelverket för beräkning av Swestr

Nyhet 23 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Remiss om förändringar i regelverket för beräkning av Swestr" (RB2024-00452).

Remissvar: Meddelande om EU:s klimatmål för 2040 samt meddelande om industriell koldioxidförvaltning

Nyhet 23 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Meddelande om EU:s klimatmål för 2040 samt meddelande om industriell koldioxidförvaltning" (KN2024/00503).

Remissvar: Stärkt konstitutionell beredskap

Nyhet 16 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar kommitténs förslag och har inga synpunkter på förslagen som lämnas i betänkandet (Ju2023/02742).

Remissvar: Promemorian Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Nyhet 16 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Digital motståndskraft för finanssektorn (Fi2024/00073).

Remissvar: Förslag till föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar

Nyhet 12 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar till Finansinspektionens förslag till föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar (Fi23-23012).

Yttranden: Överklagade beslut gällande Vattenfall AB, Ringhals AB och AB Svafo

Nyhet 10 april 2024 Remisser och remissvar

Samtliga bolag har överklagat besluten och regeringen har förelagt Riksgälden att yttra sig över respektive bolags överklagande.

...