Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Nyhet 28 september 2022

Riksgäldskontoret (Riksgälden) föreslår ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

De föreslagna ändringarna innebär att det i föreskrifterna införs förtydligande bestämmelser om uppgiftsskyldigheten för de institut som omfattas av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och de företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution.

Ändringarna innebär också att de uppgifter som i dag lämnas på Riksgäldens blanketter, och lämnas in till Riksgälden med post eller mejl, i stället ska lämnas till Finansinspektionen. Förslaget innebär att Riksgäldens manuella hantering ersätts med en teknisk hantering.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Riksgälden senast den 7 november 2022. Ange diarienummer 2022/799. Lämna gärna synpunkterna via e-post till ig@riksgalden.se.

Frågor om remissen besvaras av Johan Skog, johan.skog@riksgalden.se eller 08-613 45 08.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Remisspromemoria: Ändrade föreskrifter om insättningsaranti och resolution