Remissvar: Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder

Nyhet 2 november 2022

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder" (Fi 22-3915).

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i remisspromemorian.

Läs hela remissvaret