Remissvar: Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 19 oktober 2022

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd" (ESV 2022-00236).

Riksgälden har inga synpunkter på föreslagna förändringar i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd, ESVFA.

Läs hela remissvaret