Remissvar: Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

Nyhet 21 december 2022

Riksgälden har inga synpunkter på betänkandet Kreativa Sverige – Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher.

Se remissvaret