Remissvar: Rätt och rimligt för statligt anställda

Nyhet 19 september 2022

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på betänkandet "Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)".

Riksgälden är positiv till förslagen i betänkandet och särskilt till förslagen som skapar förutsättningar för att myndighetschefer kan arbeta längre än till 65 års ålder. I övrigt har Riksgälden inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Läs hela remissvaret