Remissvar: Statliga inrapporteringskoder, S-koder

Nyhet 19 oktober 2022

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Statliga inrapporteringskoder, S-koder" (ESV 2022-01573).

Riksgälden har inga synpunkter på föreslagna ändringar av statliga inrapporteringskoder (S-koder).

Läs hela remissvaret