Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2023

Nyhet 16 december 2022

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Se remissvaret