Remissvar - Förslag till övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker

Nyhet 2 maj 2023

Riksgälden har inga synpunkter på Finansinspektionens förslag till övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker FI Dnr 23-9797

Läs hela remissvaret.