Remissvar: Kommissionens förslag till direktiv om insolvensrätten

Nyhet 17 mars 2023

Riksgälden har inga synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten" (Ju2022/03740).

Läs hela remissvaret