Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

Nyhet 27 april 2023

Riksgälden har inga synpunkter på Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter.

Läs hela remissvaret