Remissvar: Förtydliganden EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk

Nyhet 1 mars 2023

Riksgälden har inga invändningar mot förslagen i promemorian (Fi2022/02993).

Läs Riksgäldens remissvar på EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden  (Fi 2022/02993).