Remissvar: Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet

Nyhet 14 april 2023

Riksgälden har inga synpunkter på Justitiedepartementets förslag gällande nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet (Ju2023/00146).

Läs hela remissvaret