Remissvar: PM Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Nyhet 28 april 2023

Riksgälden har tagit del av Naturvårdsverkets förlag på ändringar i svensk rätt kopplat till EU-kommissionens förlag på ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS (KN2023/02736). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Läs hela remissvaret