Remissvar: Promemoria Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 12 januari 2023

Riksgälden har inget att invända mot förslagen i promemorian (Fi2022/03553).

Läs hela remissvaret.