Remissvar: Riksbankens föreskrifter om civil beredskap för betalningar

Nyhet 1 september 2023

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen Riksbankens föreskrifter om civil beredskap för betalningar (2023–00729).

Riksgälden ställer sig i huvudsak positiv till Riksbankens förslag till nya
föreskrifter och allmänna råd om civil beredskap för betalningar. Samtidigt ser Riksgälden att det kan finnas skäl att bredda föreslagen avgränsning eftersom man ser en risk att missa verksamhet som är viktig för hushåll och företag.

Läs hela remissvaret.