Remissvar: Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning

Nyhet 19 januari 2023

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen till nya föreskrifter (DNR 2022-01058).

Läs hela remissvaret.