Remissvar: Tidigare publiceringstid – Swestr

Nyhet 8 mars 2023

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Riksbankens förslag (2023-00261) om tidigarelagd publicering och ökad transparens om transaktionsunderlaget för Swestr. Riksgälden är positiv till förslaget och har i övrigt inga synpunkter.

Läs Riksgäldens remissvar