Remissvar: Kommissionens förslag till ändring av administrativt samarbete i fråga om beskattning

Nyhet 15 februari 2023

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8), (Fi2022/03329).

Riksgälden har inga synpunkter på de föreslagna ändringarna i direktivet.

Läs Riksgäldens remissvar