Yttrande: Relaterat till ansökningar om lägre ansvarsbelopp för radiologiska olyckor

Nyhet 13 februari 2024

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett Riksgälden möjlighet att bemöta synpunkter på de yttranden som lämnades i december 2023.

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett Riksgälden möjlighet att bemöta de synpunkter som anläggningshavare lämnat på Riksgäldens yttrande över ansökningar om lägre ansvarsbelopp. Läs Riksgäldens tidigare yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Strålsäkerhetsmyndigheten vill även att Riksgälden bedömer eventuella nya förslag till ansvarsbelopp samt motiverar förslaget att begränsa giltigheten av beslutet om lägre ansvarsbelopp till fem år som lämnades i myndighetens yttrande. 

Kompletterande yttranden för enskilda anläggningshavare