Pressträffar

Tre gånger per år håller Riksgälden en pressträff där vi presenterar en ny prognos för statens finanser och upplåning. Här kan du se pressträffarna.

Riksgälden presenterar prognoser för statens finanser och upplåning tre gånger per år. Den 30 maj kl. 10.00 presenteras årets andra prognos av riksgäldsdirektör Karolina Ekholm och avdelningscheferna för Ekonomisk Analys respektive Skuldförvaltning, Erika Färnstrand Damsgaard och Klas Granlund.

Rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2024:2 publiceras samma dag kl. 09.30 tillsammans med ett pressmeddelande.

Journalister kan ställa frågor före och under pressträffen via mejl till press@riksgalden.se. Dessa besvaras under live-sändningen.

Pressmeddelande: Statsskulden ökar men i långsammare takt

Rapport Statsupplåning - prognos och analys 2024:2

Tidigare pressträffar

22 februari 2024 Statsupplåning - prognos och analys 2024:1

26 oktober 2023 Statsupplåning - prognos och analys 2023:3

25 maj 2023 Statsupplåning - prognos och analys 2023:2

23 februari 2023 Statsupplåning - prognos och analys 2023:1

27 oktober 2022 Statsupplåning – prognos och analys 2022:3 

24 maj 2022 Statsupplåning - prognos och analys 2022:2

24 februari 2022 Statsupplåning - prognos och analys 2022:1