Annika Gyllström talar på DI-konferens

Publikation 13 november 2019

Avdelningschef Annika Gyllström talade på DI Konferens Payment Infrastructure om framtidens statliga betalningar

Presentation: Framtidssäkring av statens betalningar

Nyhet 2019-11-13 Så ska vi arbeta med framtidens statliga betalningar