Finansdagen 2019

Publikation 12 april 2019

Temat för Finansdagen 2019 var Säkerhet och Framtid. Riksgälden presenterade bland annat om cyberhot, finansiell stabilitet, makroekonomi och utveckling av den statliga betalningsmodellen. Externa presentatörer från MSB och statliga utredningar samt fintech-branschen deltog också.

Ta del av presentationerna nedan.

Presentation Finansdagen 2019 

Kristian Bentzer från FCG

Mentimeter Finansdagen 2019