Journalistseminarium om finansiell krishantering

Publikation 9 december 2019

Den 29 november hölls ett seminarium om resolutionsramverket och finansiell krishantering för journalister.

Ta del av presentationen: Finansiell krishantering - frukostseminarium för journalister 29 november 2019