Presentation av prognos för statens upplåning 2019:2

Publikation 18 juni 2019

På en pressträff den 18 juni 2019 presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.