Hans Lindblad i finansutskottet

Publikation 28 januari 2020

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad var en av talarna under finansutskottets öppna utfrågning. Temat var fintech och cyberhot - hur påverkas den finansiella stabiliteten?

Presentation: Fintech och cyberhot - hur påverkas den finansiella stabiliteten?