Presentation av prognos för statens upplåning 2020:1

Publikation 18 februari 2020

Den 18 februari 2020 presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

Presentation på pressträff: Underskott i statsbudgeten när ekonomin mattas

Presentation på investerarmöte

Pressmeddelande med rapport Statens upplåning 2020:1