Presentation av prognos för statens upplåning 2020:3

Publikation 21 oktober 2020

Hur kommer svensk ekonomi och statsfinanserna att utvecklas? Hur ser statens lånebehov ut framöver och hur ser Riksgäldens plan för statens upplåning ut? Riksgälden presenterade sin senaste helhetsbild på en digital pressträff den 21 oktober 2020.

Presentation 21 oktober 2020: Återhämtning och minskat lånebehov

Pressmeddelande: Återhämtning mildrar pandemins effekter på statsfinanserna