Presentation av prognos för statens upplåning 2021:2

Publikation 27 maj 2021

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en digital pressträff den 27 maj 2021.

Presentation: Stark ekonomisk återhämtning minskar statens lånebehov

Pressmeddelande: Stark ekonomisk återhämtning minskar statens lånebehov