Hans Lindblad i Finansutskottet

Publikation 2 februari 2021

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad deltog vid Finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilitet den 2 februari. Årets utfrågning genomfördes digitalt och temat var risker i kölvattnet efter coronapandemin.

Presentation: Finansiell stabilitet - risker i kölvattnet av coronapandemin