Presentation av prognos för statens upplåning 2021:1

Publikation 24 februari 2021

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en digital pressträff den 24 februari 2021.

Presentation 24 februari 2021: Statens finanser stärks

Pressmeddelande: Statens finanser stärks när Riksbanken återbetalar lån