Presentationer från Finansdagen 2021

Publikation 15 april 2021

Den 15 april 2021 anordnades Finansdagen digitalt under en halvdag. Temat var "Statens framtida roll på betalningsmarknaden".

Här kan du ta del av presentationerna från dagen.

Mårten Bjellerup, chefsekonom Riksgälden:
Pandemins effekter på svensk ekonomi

Stefan Ingves, riksbankschef:
Framtidens pengar och betalsystem

Paula da Silva, chef för SEB Transaction Services och styrelseledamot i P27 Nordic Payments Platform:
En modern betalningsinfrastruktur möjliggör tillväxt

Fredrik Bystedt, huvudsekreterare:
Utredningen om statens roll på betalningsmarknaden

Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization, Chalmers tekniska högskola:
Scenario 2020 – drivkrafter för morgondagens betalningssystem

Riksgälden anordnar Finansdagen vartannat år. Den vänder sig främst till personer som jobbar på en myndighet med ekonomifrågor samt till myndighetschefer.