Karolina Ekholm i Finansutskottet

Publikation 1 februari 2022

Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm deltog vid Finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilitet den 1 februari. Årets utfrågning genomfördes digitalt och temat var sårbarheter och motståndskraft i ekonomin i ljuset av ökande skulder hos hushåll och kommersiella fastighetsföretag.

Läs mer i nyheten

Karolina Ekholms presentation