Karolina Ekholm på SNS seminarium om volatila elmarknader 24 november

Publikation 28 november 2022

Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm inledningstalade vid SNS:s seminarium "Volatila energimarknader och nya risker för den finansiella stabiliteten i Europa". Riksgälden har i uppdrag att ställa ut statliga garantier till elproducenter på elderivatmarknaden.

Presentation (endast på engelska): Volatile energy markets and financial stability risks