Presentation av prognos för statens upplåning 2022:2

Publikation 24 maj 2022

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en pressträff den 24 maj 2022.

Presentation: Mindre överskott i statens budget

Se även pressmeddelandet