Presentationer från Finansdagen 2022

Publikation 28 april 2022

Den 28 april anordnades Finansdagen digitalt under en halvdag. Temat var Krisberedskap och kontinuitetsplanering inom betalningsområdet.

Här kan du ta del av talarnas presentationer:

Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör:
Riksgäldens roll vid kris

Fredrik Bynander, centrumchef Försvarshögskolan:
Varför ska myndigheter arbeta med krisberedskap och kontinuitetsplanering?

Christina Wejshammar, avdelningschef Riksbanken:
Kan digitala betalningar och kontanter komplettera varandra i ett krisläge?

Martin Allard, 4C Strategies:
Så ökar vi robustheten i de finansiella tjänsterna

Ulrika Christensen, avdelningschef Riksgälden:
Så hanterar Statens internbank nuvarande säkerhetsläge

Stefan Johnsson, utredare Riksgälden:
Miljöfrågor och krypto