Riksgäldsdirektören i Finansutskottet

Publikation 31 januari 2023

Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm deltog vid Finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilit den 31 januari. Årets tema var Finansiell stabilitet i svensk ekonomi i ljuset av hög inflation och högre räntor.

Läs nyhet

Karolina Ekholms presentation