Statistik

Vill du utforska siffror som rör statsskulden, statens upplåning, olika statspapper eller våra garantier och lån? Här finns Riksgäldens statistikunderlag samlat.

Sveriges statsskuld

Hitta statistik om bland annat statsskuldens utveckling och hur skulden är sammansatt. 

Statistik om statsskulden

Statens upplåning

Hitta statistik om och prognoser för statens finanser och upplåning.

Statistik om statens upplåning

Statspapper

Hitta auktionshistorik och annan statistik om de värdepapper Riksgälden har emitterat.

Statistik om statspapper

Riksgäldens garantier och lån

Hitta statistik om garantier som är utfärdade av Riksgälden.

Statistik om garantier och lån

Bankers MREL-uppfyllnad

Hitta statistik om kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL). Hur lever banker och institut upp MREL-kraven? Rapporten publiceras varje kvartal.

Statistik om uppfyllnad av MREL-krav