Officiell statistik

Riksgälden är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom statlig upplåning och statsskulden.

Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Logotyp för Sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 25 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. 

Riksgäldens officiella statistik

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar vi statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. 

Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och redovisar statsskulden enligt de beräkningsmetoder som gällde vid publiceringstillfället. I tabeller och diagram på webben är historiska data omräknade enligt nu gällande principer. De siffrorna kan därför skilja sig något från det som publicerats i rapporten.

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet), som också är en del av den officiella statistiken.

Rapporten Sveriges statsskuld

Pressmeddelanden om utfallet för statens betalningar