Officiell statistik

Riksgälden är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom statlig upplåning och statsskulden.

 

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Riksgälden är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom statlig upplåning och statsskulden. Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistikmyndigheten SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken. 

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Riksgäldens officiella statistik

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar vi statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. 

Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och redovisar statsskulden enligt de beräkningsmetoder som gällde vid publiceringstillfället. I tabeller och diagram på webben är historiska data omräknade enligt nu gällande principer. De siffrorna kan därför skilja sig något från det som publicerats i rapporten.

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet), som också är en del av den officiella statistiken.

Rapporten Sveriges statsskuld

Statens betalningar - nettolånebehovet