Statistik om garantier och lån

Här kan du ta del av statistik som rör garantier och lån.

Riksgäldens garantier och utlåning med kreditrisk

Tabellen visar storleken på Riksgäldens olika garantier och utlåning med kreditrisk, i form av en preliminär beräkning för senaste månadsskiftet, med jämförelse mot tidigare årsbokslut.

Riksgäldens garantier och utlåning med kreditrisk