Riksgäldens garantier och utlåning med kreditrisk

Garantier (miljoner kronor)
 2020-12-312021-12-312022-09-302022-12-312023-03-31
Öresundsbro Konsortiet 13 607 9 426 7 945 8 467 8 470
Pensionsgarantier 7 322 7 039 6 540 6 481 6 481
Företagsakuten 1 796 1 274 993 567 476
Kreditgarantier till flygbranschen - 180 158 146 146
Gröna garantier - - 640 1 040 1 440
Övriga 1 493 2 124 2 197 2 192 2 914
TOTALT 24 418 20 043 18 473 18 893 19 207

 

Utlåning (miljoner kronor)
 2020-12-312021-12-312022-09-302022-12-312023-03-31
A-Train AB 819 804 783 783 783
SVEDAB 5 240 5 490 5 620 5 670 5 870
AB Svensk Exportkredit 10 000 10 000 0 0 0
SAS - Scandinavian Airlines - - 1 500 1 500 1 500
Övrigt 244 289 279 289 330
TOTALT                                               16 303 16 583 8 182 8 242 8 489