Riksgäldens garantier och utlåning med kreditrisk

Garantier (miljoner kronor)
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-312024-06-30
Öresundsbro Konsortiet 13 706 9 426 8 467 5 437 4 245
Pensionsgarantier 7 322 7 039 6 481 5 959 5 959
Företagsakuten 1 796 1 274 567 103 37
Kreditgarantier till flygbranschen - 180 146 0
Gröna garantier - - 1 040 2 400 2 400
Övriga 1493 2 124 2 192 2 227 2 218
TOTALT 24 357 20 043 18 893 16 128 14 859

 

Utlåning (miljoner kronor)
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-312024-06-30
A-Train AB 819 804 783 744 695
SVEDAB 5 240 5 490 5 670 5 870 6 096
AB Svensk Exportkredit 10 000 10 000 0 0 0
SAS - Scandinavian Airlines - - 1 500 1 500 1 500
Övrigt 244 289 289 347 342
TOTALT                        16 303 16 583 8 242 8 461 8 633