Riksgäldens garantier och utlåning med kreditrisk

Garantier (miljoner kronor)
 2018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-09-30
Öresundsbro Konsortiet 18 313  15 716 13 607 9 426 7 945
Nordiska Investeringsbanken, NIB 2 826  1 813 0 0 0
Pensionsgarantier 7 959  7 674 7 322 7 039 6 540
Företagsakuten  -  - 1 796 1 274 993
Kreditgarantier till flygbranschen  -  - 0 180 158
Övriga 1 486 1 509  1 493

2 124

2 197

TOTALT 30 584  26 713 24 418 20 043 17 833

 

Utlåning (miljoner kronor)
 2018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-09-30
A-Train AB 911 865 819 804 783
SVEDAB 4 981 5 051 5 240 5 490 5 620
AB Svensk Exportkredit  - 10 000 10 000 0
SAS - Scandinavian Airlines - - - - 1 500
Övrigt 232 239 244 289 279
TOTALT                                               6 124 6 155 16 303 16 583 8 182