Statistik om statens upplåning

Här kan du ta del av statistik om och prognoser för statens finanser och upplåning.

Statens upplåning och upplåningsbehov

Statistik om och prognos för statens upplåningsbehov och upplåning i olika instrument. Upplåningsbehovet innefattar nettolånebehovet och refinansiering av lån som förfaller.

Statens upplåning och upplåningsbehov

Nettolånebehovet (budgetsaldot med omvänt tecken) 

Nettolånebehovet visar hur mycket staten behöver låna för att täcka underskott i statsbudgeten. Om statsbudgeten visar överskott – det vill säga om inkomsterna är större än utgifterna – blir nettolånebehovet negativt och statsskulden minskar.

Nettolånebehov – utfall och prognos

Nettolånebehov – prognosavvikelser

Nettolånebehov – diagram