Statistik om Sveriges statsskuld

Här kan du ta del av tabeller och diagram om Sveriges statsskuld. Genom att högerklicka på graferna/tabellerna så kommer du till funktionen ”Export” som exporterar data till csv-fil.

Rapport varje månad om Sveriges statsskuld

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Vi redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet). Båda dessa publiceringar ingår i Sveriges officiella statistik.

Rapporten Sveriges statsskuld

Pressmeddelanden om utfallet för statens betalningar

Statsskuldens utveckling

Statistik om hur statsskulden har utvecklats över tid, i kronor och som andel av BNP.

Statsskuldens utveckling

Statsskulden årsdata

Statsskulden fördelad på marknader

Statsskuldens fördelning mellan kapitalmarknad, penningmarknad och privatmarknad.

Statsskulden fördelad på marknader 

Statsskulden fördelad på skuldslag

Skuldens fördelning mellan olika skuldinstrument i kronor respektive utländsk valuta.

Statsskulden fördelad på skuldslag

Återstående löptid

Utvecklingen av den återstående löptiden för statsskulden.

Återstående löptid

Riskstyrning – andelar och duration

Utvecklingen av skuldandelar och duration i förhållande till riktvärdena för förvaltningen.

Riskstyrning – andelar och duration

Förklaring av statsskuldens förändring

Hur nettolånebehovet och andra faktorer bidragit till skuldens förändring per månad. 

Förklaring av statsskuldens förändring