Finansiell stabilitet

Finansiella kriser är något av det mest kostsamma ett samhälle kan drabbas av. Om en kris uppstår i en bank eller ett annat institut ansvarar Riksgälden för att hantera situationen.

Person sittandes vid skrivbord bakom ett fönster

Hur hanteras banker i kris?

Riksgälden kan ta kontroll över en krisande bank eller institut som bedöms vara systemviktigt. Staten kan på så sätt agera snabbt och kraftfullt för att hantera en finansiell kris utan att skattemedel sätts på spel.

Läs om resolution
En man och kvinna tittar tillsammans i en uppslagen skrift

Hur hanteras centrala motparter i kris?

Centrala motparter har blivit allt viktigare aktörer i det finansiella systemet med ökad betydelse för den finansiella stabiliteten.

Om centrala motparter

En väl fungerande samhällsekonomi

En allvarlig störning i det finansiella systemet kan orsaka stora kostnader för samhällsekonomin. Effektiv hantering av finansiella kriser minskar kostnaden för samhället.