Rapportering: resolutionsavgift

Institut och EES-filialer som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution ska varje år betala en resolutionsavgift. Här hittar du instruktioner och information om hur rapporteringen går till.

Rapportering för 2023

Nytt för år 2023 är att den fysiska blankett som avgiftsskyldiga tidigare skickat in till Riksgälden har ersatts med digital inrapportering via Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac. De uppgifter som avgiftsskyldiga ska rapportera in via Finansinspektionen för att Riksgälden ska kunna fastställa avgiften framgår i dokumentet Upplysningar till uppgiftsblanketten. Uppgifterna ska vara granskade av institutets externa revisor.

Upplysningar till uppgiftsblanketten

Den digitala blanketten, i förekommande fall revisorsyttrande samt andra relevanta underlag ska rapporteras in via Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac senast den 31 januari varje år.

För att rapportera in uppgifter loggar rapportören in i Rapporteringsportalen på Finansinspektionens webbplats.

Inrapportering i Fidac kan göras från och med den 2 januari 2023 till och med den 31 januari 2023.

Till Finansinspektionens rapporteringsportal

 Se även frågor och svar för information om hur rapporteringen går till

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor om inrapporteringen eller andra frågor om resolution: resolution@riksgalden.se

För rapporteringstekniska frågor om Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac, vänligen kontakta rapportering@fi.se